ehogroup

Compromís

01

Sostenibilitat ambiental. Ens comprometem a operar de manera que minimitzi el seu impacte al medi ambient. Això inclou pràctiques com reducció de residus, actualització d'instal·lacions, ús de materials reciclats, contractació d'energies sostenibles i suport a la biodiversitat local.

02

Innovació tecnològica. Adoptem i desenvolupem noves tecnologies per millorar l'experiència del client, optimitzar operacions internes i reduir costos.

03

Client directe. Prioritzem i enfortim la relació directa amb els clients, cosa que pot permetre un millor les necessitats i una major flexibilitat en l'oferta de serveis.

04

Revaloració dels actius. Ens comprometem a mantenir i millorar contínuament els seus actius, per garantir la seva qualitat i rellevància al mercat al llarg del temps. Aquest compromís ofereix un segell de garantia a les propietats i propietaris.

05

Desenvolupament i benestar del personal. Invertir en el desenvolupament professional i el benestar dels treballadors, proporcionant oportunitats de capacitació, beneficis laborals adequats, plans interns de carrera per al seu creixement, un ambient laboral segur i saludable i promovent un equilibri entre treball i vida personal.

06

Equilibri entre beneficis i responsabilitat social. Busquem obtenir beneficis econòmics de manera ètica i responsable, considerant l'impacte de les seves operacions a la societat i al medi ambient.

07

Més que un allotjament. Oferim una experiència integral als seus clients, més enllà de simplement proporcionar allotjament, oferint serveis i activitats addicionals que afegeixin valor a la seva estada i donant a conèixer la zona.

08

Equitat entre gènere. Implicats a promoure la igualtat d'oportunitats i el tracte just entre persones de diferents gèneres en tots els aspectes de l'operació de l'empresa, des de la contractació i la promoció fins a la remuneració i el desenvolupament professional.

09

Les mascotes, un més. Ens comprometem a ser receptiva i acollidora per als clients que vulguin viatjar amb les seves mascotes, proporcionant serveis i comoditats adequades per a ells.

10

La nostra aportació a la zona. Contribuïm positivament al desenvolupament i benestar de la comunitat local on opera, a través d'iniciatives com la creació d'ocupació, el suport a organitzacions locals o la promoció del turisme sostenible.